کنگره بین المللی مطالعات میان رشته ای در علوم پایه و مهندسی


تماس با دبیرخانه

021-47624440

021-42694010

info@irse2017.com

تهران - انتهای بزرگراه امام علی (ع)، بلوار ارتش، بلوار شهید مژدی (اوشان)، خیابان پیروز شفیعی، خیابان یاران، یاران سوم

حامیان رسانه ای بین المللی

در لیست زیر، عناوین کلی بخش های اصلی کنگره آمده است.

با توجه به تعدد بخش های اصلی و به تبع آن محورهای جزئی کنگره، و به دلیل جلوگیری از ایجاد سردرگمی و ارسال اشتباه مقالات در محور اشتباه، از ذکر تک تک آن ها در لیست خودداری شده است.

مقالات ارسالی در کمیته علمی و داوران کنگره تفکیک و دسته بندی خواهند شد.محورهای اصلی همایش

محور اصلی 
علوم پایه
علوم مهندسی

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
ریاضیعلوم پایه
آمارعلوم پایه
شیمیعلوم پایه
فیزیکعلوم پایه
زیست شناسیعلوم پایه
زمین شناسیعلوم پایه
جغرافیاعلوم پایه
سایر علوم پایهعلوم پایه
مهندسی عمرانعلوم مهندسی
مهندسی معماریعلوم مهندسی
مهندسی صنایععلوم مهندسی
مهندسی مکانیکعلوم مهندسی
مهندسی متالوژیعلوم مهندسی
مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعاتعلوم مهندسی
مهندسی برق و مخابراتعلوم مهندسی
سایر علوم مهندسیعلوم مهندسی


ورود / ثبت نام
جهت ارسال مقاله و شرکت در همایش ها ، ابتدا باید در سامانه ثبت نام کرده و در همایش مورد نظر خود عضو شوید . سپس به کمک کنترل پنل خود می توانید اقدام به ثبت و ارسال مقاله های خود نمایید.


تاریخ های مهم
تاریخ شروع ثبت نام در همایش
1 اسفند 1395
تاریخ شروع دریافت مقاله در همایش
1 اسفند 1395
آخرین مهلت ثبت نام
30 آذر 1396
آخرین مهلت ارسال مقاله
20 آذر 1396
تاریخ برگزاری
آذرماه 1396
حامیان رسانه ای


سامانه مدیریت همایش های انجمن هم اندیشان مبتکر